محصولات و خدمات

 

A-SERA GRUOP متشکل از بخش مشاوره، اجرا، آموزش و تأمین نیروهای گلخانه ای بوده  و همچنین فروش محصولات و ارائه خدمات به مشتریان را در بدنه خود تشکیل داده است. مشاوره قبل از هرگونه سرمایه گذاری توسط مشتریان جزء خدمات متخصصین شرکت می باشد. طبق برنامه آموزشی مختص هر پروژه، مواد مورد نیاز و همچنین تجهیزات مورد نیاز هر پروژه تخصیص داده می شود.

 

کپی رایت© 2020