درخواست مشاوره رایگان

شرکت مثلث آب خاک انرژی اسرا در راستای سیاست تکرم به مشتریان و جهت هدفمند سازی سرمایه گذاری و افزایش بهره وری پروژه های گلخانه ای سرمایه گذاران  با همکاری کادر فنی شرکت A-SERA GROUP اقدام به احداث دپارتمان مشاوره ای در بدنه خود نموده تا درک صحیح و واضحی از پتانسیل های فنی و اجرائی در پروژه ها معین شود. جهت آشنایی با این بخش، خدمات مشاوره ای این دپارتمان به شرح زیر می باشد:

 1. مدل سازی گلخانه
 2. ارائه طرح اولیه
 3. ارائه طرح توجیه اقتصادی
 4. برآورد هزینه های طرح
 5. ارائه طرح با آنالیز قیمت
 6. جانمائی تجهیزات و اقلام مورد استفاده در گلخانه
 7. مشاوره در زمینه کشت و نوع بذر
 8. پیشنهادهای فنی در خصوص سیستم های ریز
  1. سیستم تأمین CO2
  2. سیستم آبیاری مدرن
  3. سیستم کوددهی
  4. سیستم اتوماسیون گلخانه
  5. سیستم تهویه
  6. سیستم سرمایشی – Fan & Pad
  7. سیستم سرمایشی- Fog
  8. سیستم آبیاری Ebb & Flood
 9. مشاوره در زمینه احداث سالن های نشاء و جوانه

کپی رایت© 2020