سیستم مه پاش

از این سیستم برای تنظیم پارامترهای دمایی و رطوبی در فصول گرم استفاده می شود. در این سیستم از لوله های استیل استفاده شده و تأمین فشار توسط  پمپ های فشار قوی ساخت ایتالیا صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که این پمپ های فشار قوی در بازه فشار  100-70 بار قابل تنظیم می باشد.   


کپی رایت© 2020