تهویه گلخانه ها

سیستم تهویه گلخانه ای در قسمت بالای گلخانه و به واسطه استفاده از سیستم بازشو پنجره ای تک سو و دو سو انجام می پذیرد. همچنین در سیستم تهویه از فن های سیرکولاسیون جهت همسازی دما و پارامترهای کنترلی استفاده می شود.

 


کپی رایت© 2020