سیستم آبیاری اتوماتیک

سیستم آبیاری در گلخانه های ساخته شده توسط شرکت A-SERA GROUP در انواع آبیاری قطره ای، غوطه ور و دستی و بوم می باشد.

1. آبیاری به شکل قطره ای (Drip Irrigation System):

در این روش لوله آبرسانی از جنس PE در زیر گاترها نصب می شود که معمولاً دارای سایز 40 یا 50 میلیمتر می باشد سپس جهت آبیاری هر بوته از لوله های اسپاگتی استفاده می شود. در روش هیدروپونیک گلخانه به چند Zone تقسیم بندی شده و در هر Zone یک شیربرقی قرار می گیرد که میزان باز یا بسته شدن آن بر اساس برنامه اتوماسیون و دبی آب مازاد برگشت شده از طریق گاترها انجام می پذیرد. آب مازاد بر مصرف گیاه به گاترها سرریز شده و بر اساس شکل هندسی خاصی که گاترها دارند، این آب از طریق کانال های گاترها به منتهی الیه گاتر جمع می شود. لازم به ذکر است نحوه ی اجرای گاترها به این شکل است که تنظیم شیب توسط اکیپ های نصب امکان پذیر می باشد. در انتهای گاترها آب مازاد بر مصرف توسط محفظه های خاص جمع آوری شده و از طریق لوله های UPV از زیر زمین به مخزن قرار گرفته شده در زمین که Pit نام دارند جمع می شود و سپس از طریق این Pit ها به مخزن کثیف (Dirty Tank) پمپاژ شده و پس از ضدعفونی شدن توسط لامپ های UV به مخزن تمیز (Clean Tank) هدایت می شود. و دوباره بعد از کوددهی به مخزن Mixing Tank هدایت شده و از طریق پمپ های سانتریفیوژ دوباره وارد مدار آبیاری می شود. در بخش اتوماسیون دبی برگشت آب درین شده اندازه گیری شده و بر اساس مقدار اندازه گیری شده دبی برگشتی شیربرقی هر Zone مقدار آبرسانی هر بخش را تنظیم می کند.

 

 

2. آبیاری به روش غوطه ور( Ebb & Flood):

این روش آبیاری در بخش Young Plant استفاده می شود. در این روش در زیر زمین از حوضچه های شیر (Valve Pit) استفاده شده و شیرهای برقی 24VDC که از طریق سیستم اتوماسیون کنترل می شود، وظیفه تغییر مسیر رانش و دهش نازل ها را بر عهده دارند. لازم به ذکر است نازل ها 4 ̋ بوده و بسته به وضعیت شیرهای برقی هم حالت رانش و هم حالت دهش را دارند. در این روش کل گلخانه تا ارتفاع 15 cm از آب پر می شود. سپس شیربرقی های مکشباز شده و کل فضای گلخانه تخلیه می شود. تخلیه از دو مرحله انجام می پذیرد، ابتدا وارد یک Pit شده و از طریق پمپ به Pit دیگر شارژ می شود و سپس آب از طریق دیسکی عبور کرده و وارد مخزن مجزایی به نام Dirty Tank شده و از طریق پمپاژ به فیلترشنی عبور و وارد دستگاه ضدعفونی UV می شود. بعد از این مرحله در مخزن Clean Tank جمع شده و سپس توسط دستگاه کوددهی، آب موردنیاز کوددهی شده و وارد مخزن Mixing Tank می شود. پس از آن از طریق پمپ های آبرسانی که مجهز به سیستم کنترل دور می باشند و مقدار آب دهی بخش Ebb & Flood را بر عهده دارند تعبیه می شوند و این سیکل تکرار خواهد شد.

3. آبیاری دستی
جهت آبیاری دستی از هر 25 متر یک شیر برداشت قرار میگیرد که این شیرها در بخش Wave House نیز الزاماً نصب خواهد شد. همچنین در کریدورهای سرویس استفاده از این شیرها لازم می باشد.

4. آبیاری بوم یا بارانی
این سیستم در بخش Seedling House گلخانه استفاده می شود.  این بخش آبیاری  دارای مخزن آبرسانی مجزایی می باشد. تعیین آب مخزن بوم از Fresh Water بوده و آب از طریق نازل های تعبیه شده بر روی مکانیزم هایی که به صورت اتوماتیک با سرعت قابل تعریف کل فضای Seedling House را پوشش می دهد و بر روی بوته ها اسپری می شود.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> مخازن ذخیره آب:

جهت تأمین آب موردنیاز گلخانه معمولاً از استخرهای بتنی استفاده می شود. ایستگاه پمپاژ اصلی در کنار استخر اصلی قرار می گیرد. آب توسط این دستگاه به فیلترهای دیسکی وصل شده و سپس در مخازن آب خام ( Raw Water Tank ) ذخیره می شود. هر مخزن ذخیره آب خام بایستی بتواند به مدت یک روز آب موردنیاز گلخانه را تأمین کند. قبل از ذخیره آب در Raw Tank بایستی آب از مبدل دیگ عبور کرده و توسط شیر ترموستاتیک میزان دمای آب ورودی به Raw Tank تنظیم  شود. این مخازن پمپ توسط سیستم اسمز معکوس تبدیل به آب نرم شده و در مخزن RO Tank ذخیره می شود. مخزن اسمز و مخزن Raw توسط شیرهای برقی مجهز به سنسور EC اختلاط ایجاد کرده و در مخزن Fresh Tank ذخیره می شود. لازم به ذکر است مقدار EC آبی که در داخل مخزن Fresh Tank  قرار می گیرد قابل قبول بوده و پس از تست EC و Pit و همچنین پس از گذر از فیلتر دیسکی به بخش آبرسانی هدایت می شود. آبهای هدایت شده از گاترها که آب مازاد بر مصرف می باشند در مخازن Dirty Tank ذخیره شده و جهت ضدعفونی شدن بایستی از مسیر فیلترشنی عبور کرده و در بخش ضدعفونی (UV) قرار گیرند، پس از ضدعفونی در داخل مخزان Clean Tank قرار می گیرند.
مخازن Dirty و Clean در بخش آبیاری Ebb & Flood به صورت مجزا به کار برده می شوند. همچنین جهت تأمین کود از مخازن پلی اتیلن استفاده می کنیم.در بخش کودرسانی مخزن مخصوصی جهت نگهداری اسید نیز وجود دارد.


کپی رایت© 2020