سیستم آبیاری اتوماتیک

سیستم آبیاری به صورت کاملاً مدرن بوده و در انواع آبیاری قطره ای و غوطه ور می باشد و همچنین در این تکنولوژی از سیستم برگشت آب درین شده و تصفیه مجدد آن به سیستم کودرسانی استفاده می شود. در صورت درخواست مشتری جهت بهره مندی از سیستم تصفیه درین گاترهای گلخانه ای با استفاده از سیستم های اوزون زنی و UV اقدام به برگشت آب درین شده می کند. همچنین استفاده از سیستم های تزریق اتوماتیک کودرسانی باعث افزایش بهره وری پروسه آبیاری خواهد شد.

 


کپی رایت© 2020