تأسیس سیستم های الکتریکی

جهت نیرورسانی به گلخانه ها از کابلهای با ولتاژ بالا استفاده می کنیم تا سطح مقطع کابل انتقال قدرت پایین شود (مثلاً 20kv) سپس با تعبیه ترانسی که در اتاق مجزایی (اتاق ترانس) قرار دارد ولتاژ را پایین می رسانیم و آمپراژ را بالا نگه داشته تا قدرت موردنیاز تأمین شود. تابلوی برق اصلی که در اتاق برق قدرت قرار دارد شامل تابلو با کلید کمپکت، تابلو با کلید سکسیونر می باشد. همچنین تابلو خازن ها و تابلو چنجور ژنراتور (Change Over) در این فضا قرار خواهند گرفت. از این اتاق به تابلوهای فرعی قدرت نیرورسانی می شود. در هر بخش تابلو Local در نظر میگیریم که نیرورسانی آنها از طریق تابلوهای توزیع فرعی انجام خواهد شد. تابلوهای فرعی قدرت به شرح زیر می باشند:

1. تابلو برق فن های سیرکولاسیون
2. تابلو برق موتورهای پنجره و پرده
3. تابلو برق پمپ های سیرکولاسیون خطی گرمایشی
4. تابلوی برق لامپ های LED تابلوهای برق نیرورسانی به شیرهای برقی گلخانه
5. تابلوی برق لامپ های LED تابلوهای برق نیرورسانی به شیرهای برقی بخش Ebb & Flood و سیستم آبیاری بارانی
6. تابلو برق سیستم فن و پد
7. تابلو برق مشعل ها
8. تابلو برق پمپ های اصلی سیرکولاسیون
9. تابلو برق پمپ های آبیاری
10. تابلو برق سیستم اسمز معکوس و تصفیه اسمز معکوس
11. تابلوی برق قدرت خط بسته بندی و تولید
12. تابلوی شارژ ماشین های الکتریکی


کپی رایت© 2020