تأسیس سیستم های الکتریکی

سیستم های الکتریکی در گلخانه ها جهت ایجاد بهره وری در مصرف انرژی طراحی و ساخت می شود به این شکل که در هر خروجی از ۲۲۰ ولت تا ۳۸۰ ولت جهت کاربری آسان مورد استفاده قرار میگیرد.


کپی رایت© 2020