سیستم گرمایشی گلخانه

سیستم های گرمایشی گلخانه ای به صورت کاملاً اتوماتیک بوده وبه بخش هایی تقسیم بندی می شود که هر بخش از کلکتور مجزا بهره مند می شود. سیستم های گرمایشی در سه ردیف سیستم گرمایشی سقفی، سیستم گرمایشی گیاهی و سیستم گرمایشی ریلی کفی می باشد. نوع سوخت مشعل های بویلرها به صورت گازی، روغنی و گازوئیلی بوده و می تواند در صورت درخواست پروژه جهت تأمین CO2 گیاه از سیستم های تأمین CO2 در بخش کندانسینگ یونیت بویلرها بهره گرفت. در صورت نیاز با استقرار سیستم بافرتانک می توان % 15-10 در مصرف سوخت صرفه جویی کرد.


کپی رایت© 2020