سیستم گاتر جهت پرورش گیاهان

جهت پرورش گیاه در سیستم های کوکوپیت و فاقد خاک که بستر ریشه گیاه را تشکیل می دهد، از سیستم های گاتر استفاده می شود. این ورق فلزی از پوشش های آنتی باکتریال و اندود شده توسط رنگ مخصوص می باشد که در انتهای این سیستم جهت کنترل و اندازه گیری مقدار آب درین شده توسط گیاه که مازاد مصرف گیاه می باشد،  محفظه آنتی باکتریال مخصوص تعبیه شده که توسط لوله های UPVC جمع آوری شده و به واحد اندازه گیری متصل می باشد. این ورق ها در محل پروژه توسط تیم اجرایی شرکت قابل ساخت و نصب میباشد. تصویر گاتر در زیر آورده شده است:

 

از بسته های پلاستیکی مخصوصی جهت نگهداری بوته ها بر روی گاترها استفاده می شود که مطابق شکل زیر نشان داده شده است:

 

سوراخ های بستر کشت تقریباً در فاصله 33 cm از همدیگر قرار می گیرند. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد در داخل این بسته های پلاستیکی، کوکوپیت و یا سنگ معدنی پرلیت قرار میگیرند و بستری برای رویش بوته ها می باشند. لوله های آبرسانی از جنس پلی اتیلن در زیر گاتر ها نصب شده و هر بوته توسط لوله های اسپاگتی آبیاری می شوند.

گاترها توسط بست های مخصوص که قابلیت تنظیم شیب را دارند به سیستم بکس ها وصل می شوند. بکس ها از طریق اتصال به شکل زیر به ستون ها متصل می شود.

 

 

در هر اسپن از طریق آویزهایی گیاهان به طناب های مخصوص متصل می شوند که وزن نهایی بوته توسط سیم بکسل های نصب شده در سقف مهار می شود.

 

 

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد گاترها از ورق رنگی آنتی باکتریال ساخته می شوند و با توجه به اینکه بایستی به صورت یکپارچه باشند و در طول کل گلخانه قرار گیرند، در نتیجه این مکانیزم توسط ماشین های مخصوصی در محل اکسترود می شوند.

 

وظیفه اصلی گاترها علاوه بر نگهداری محل کشت بوته ها و تأمین آب آنها به دلیل شکل هندسی خاصی که دارند آب مازاد بر مصرف بوته ها را به پایین ترین نقطه گاتر هدایت می کنند سپس توسط محفظه های مخصوص که ساخت شرکت A-SERA می باشند جمع آوری شده و از طریق لوله های UPVC به درین پیت های گلخانه هدایت می شوند که بر این اساس سیستم اتوماسیون قابلیت محاسبه دبی آب برگشت آبیاری گاترها را محاسبه می کند و بر اساس این محاسبه مقدار آبدهی گاترها توسط شیرهای برقی هر ZONE تنظیم می شود.


کپی رایت© 2020